Sati

Kindergarten Handball namijenjen je djeci od 3-5/6 godina

Sati rukometa u vrtićima

Rukomet u dječjem vrtiću nije osmišljen da podučava rukometne vještine, već da održi djecu u pokretu, nauči ih osnovnim pokretima i stvori vezu s rukometom.
+

Primjer praktičnog sata

Primjer sata rukometa s djecom rane i predškolske dobi. Nastavne teme: vođenje, bacanje i hvatanje lopte u kretanju.
+

Skok šut

Skok šut se sastoji od dvokoraka ili trokoraka, odraza, zamaha dominantnom loptom i izbačaja.
+

Promjena smjera kretanja

Promjena smjera kretanja je tehnika u rukometu koja se koristi kako bi se došlo u željenu situaciju.

KAKO SE PRIJAVITI ZA PROJEKT RUKOMET U VRTIĆIMA?

Zainteresirani da i vaš vrtić bude uključen u projekt "Rukomet u vrtićima"? Naš projekt je prava odluka!