Primjer praktičnog sata

Primjer sata rukometa s djecom rane i predškolske dobi

Rukomet u ranoj predškolskoj dobi je igra koja osigurava svestran razvoj jer podjednako utječe na sve velike mišićne skupine. Obzirom da rukomet sadrži veliki broj različitih struktura kretanja on osigurava razvoj svih mišića: mišića ruku, nogu i trupa.

Nastavne teme:

 1. Vođenje lopte u trčanju, oko i preko prepreke
 2. Bacanje i hvatanje lopte u kretanju

Struktura sata-nastavna jedinica:

 1. Uvodni dio: Trčanje sa zadacima
 2. Pripremni dio: Opće pripremne vježbe s loptom
 3. Glavni dio:

Glavni „A“ dio:

a) Vođenje lopte u trčanju, oko i preko prepreke

b) Bacanje i hvatanje lopte u kretanju

Glavni „B“ dio: igranje mini rukometa (3 protiv 3, 4 protiv 4, ovisi o broju djece na satu)

 1. Završni dio: Igra „Upoznajmo pravila rukometa“

Cilj: usvajanje znanja i vještina rukometne igre, razvoj motorike te opće sposobnosti organizma.

Ukupno trajanje: 60 min

 1. Uvodni dio sata: 5 min.
 2. Pripremni dio sata: 10 min.
 3. Glavni dio sata
  a) Glavni „A“ dio sata: 25 min.
  b) Glavni „B“ dio sata: 15 min.
 4. Završni dio sata: 5 min.

Opće pripremne vježbe

Djeca koja se uključuju u sportske škole imaju potencijal razviti se do najviših sportskih mogućnosti uz pomoć školovanih stručnih kadrova. Kroz sport dijete razvija osnovne motoričke sposobnosti kao što su koordinacija pokreta cijelog tijela, ravnoteža, gibljivost, preciznost pokreta ruku i nogu i sl., opći aerobni i anaerobni kapaciteti, a ujedno se usvajaju i usavršavaju motorička, tj. tehnička znanja iz područja pojedinih sportova te teorijska znanja, poput pravila igre.

Pakrac trening 6

Glavni „A“ dio sata

Zadaci glavnog dijela sata se temelje na usvajanju i usavršavanju različitih motoričkih znanja te znanja iz mini rukometa poput dodavanja i hvatanja, šutiranja, dodavanja i šutiranja, vođenja lopte rukom, bacanje lopte. Najčešće sadrži dvije teme. Pri izboru tema potrebno je uzeti u obzir načelo svestranosti i raznovrsnosti kako bi utjecaj na organizam bio što svestraniji.

Nastavne teme:

 1. Trčanje oko i preko prepreka uz vođenje lopte
 2. Bacanje i hvatanje lopte uz trčanje

Glavni „B“ dio sata

Sadržaj „B“ dijela sata ima uglavnom karakter natjecanja. Igra daje veliku mogućnost za odgojno djelovanje, koje se može iskoristiti samo ako smo u „igri“ prisutni“. Ovaj dio sata može, a i ne mora biti povezan sa temama. Intenzitet rada je veći u odnosu  na „A“ dio sata.

Djeca igraju mini rukomet s jednim vratarom i četiri igrača u polju.

Djeca su podijeljena u dvije skupine te igraju naizmjenično, dok prva skupina igra, druga skupina se odmara. Pravila su pojednostavljena odnosno lopta se ne smije držati u ruci dulje od 3 sekunde i ne smije se raditi više od 3 koraka. Igra se na 5 pogođenih golova. Treba pripaziti da usvoje pravila duplog vođenja i koraka, a kod svakog prekida igre poželjno je objasniti djeci zašto se igra prekinula i što učiniti nakon prekida igre

Završni dio sata

Djeca sjede u polukrugu, a trener stoji ispred njih te im naizmjenično dodaje lopte. Kada dijete uhvati loptu trener mu postavi pitanje iz pravila rukometne igre (koliko sekundi smije držati loptu u ruci, koliko koraka smije napraviti prije šuta, što su „koraci“, smije li se igrati nogom i sl.), kada dijete odgovori vraća loptu treneru, te trener dodaje sljedećem djetetu.

Ocijenite sat

user-1

Mladen Crnković

Naša kći je nakon teoretskog predavanja bila puna pitanja i htjekla je saznati što je moguće više o rukometu. Morao sam se dobro potruditi da joj pružim dodatne informacije.
user-2

Snježana Visković

Moje dijete voli učiti nove stvari pa tako i rukomet u vrtiću. Kaže da mu je bilo jako interesantno i da jedva čeka kada će započeti praktične vježbe
Cijena: 🆓 / Danu
 • 20
 • 10
 • 9:00 - 10:00 ujutro
 • Ponedjeljak
 • 4 - 6 Godina

Prijavite svoje dijete

Omogućite svom djetetu da nauči prve rukomtne korake u vrtiću.
 • +385 (0)1 4576 111
 • Masterprojekt@hrs.hr
 • Metalčeva 5, Zagreb
Prijavite se!