Classes Category: Classes Category

  • Pocetna
  • Classes Categories
  • Classes Category
+

Lov na divlje mačke

Elementarne igre za uvodni dio treninga - "Lov na divlje mačke", mogu vježbati sva djeca ovisno o veličini prostora.
+

Stavljamo pticu u gnijezdo

Opće pripremne vježbe s loptom - "Stavljamo pticu u gnijezdo", mogu vježbati sva djeca ovisno o veličini prostora.
+

“Osa, vrabac, komarac”

Elementarne igre za uvodni dio treninga - "Osa, vrabac, komarac", djeca su podijeljena u ekipe od po tri sudionika.
+

Primjer praktičnog sata

Primjer sata rukometa s djecom rane i predškolske dobi. Nastavne teme: vođenje, bacanje i hvatanje lopte u kretanju.
+

Skok šut

Skok šut se sastoji od dvokoraka ili trokoraka, odraza, zamaha dominantnom loptom i izbačaja.
+

Promjena smjera kretanja

Promjena smjera kretanja je tehnika u rukometu koja se koristi kako bi se došlo u željenu situaciju.
+

Vođenje lopte

Vođenje lopte je jedna od osnovnih tehnika rukometa te se ista može provoditi s djecom rane i predškolske dobi.
+

Teoretska priprema

Teoretska priprema djece u vrtićima radi se na način da se djeca prvo upoznaju sa karakteristikama rukometne igre.