Ariana Curto

20240109_113407

OSOBNO ISKUSTVO & BIOGRAFIJA

Odrasla sam u Rovinju gdje sam započela svoje prve rukometne korake u nižim razredima osnovne škole. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, upisujem studij kineziologije u Zagrebu gdje je i diplomirala. Tijekom studija sam radila i volontirala u udrugama koje provode sportski program za djecu predškolske dobi. Po povratku u rodni grad zapošljavam se kao vanjski suradnik u dječjim vrtićima Rovinja gdje provodim univerzalni sportski program za djecu u godini pred školu. Uz rad u predškolskoj ustanovi, treniram mlađu djecu u plivanju i mini rukometu. Unatrag nekoliko godina, zapošljavam se kao stručni suradnik kineziolog čime se sportski program proširuje i na vrtiće u općinama Bale i Kanfanar.

Više od 20 godina trenerskog iskustva s najmlađima

Sudjelujem u organizaciji vrtićkih manifestacija „Olimpijski festival dječjih vrtića“, „Mala vatrogasna olimpijada“ te projektu „Hrvatska pliva“ u suradnji s plivačkim klubom grada Rovinja. Trenerskim poslom bavim se preko dvadeset godina. Odlučila sam se priključiti ovom Masterprojektu EHF-a i HRS-a jer smatram od velike važnosti uključivanje većeg broja djece u neki vid tjelesne aktivnosti kako bi se promovirali zdravi stilovi života. Rukomet kao ekipni sport može dodatno pozitivno utjecati i na bolju socijalizaciju djece, poticati njihove prosocijalne vještine i zdravu komunikaciju. Projekt “Vrtko” provoditi će se u Dječjem vrtiću Neven i talijanskom vrtiću Naridola na području grada Rovinja te općinama Bale i Kanfanar.

Učiteljska vještina

Vještine brige o djeci
96%
Društven sa svima
93%
Nastavne vještine
94%
Slijedi pravila
96%
Pojedinosti o profilu
  • Ariana Curto
  • +1 123 2345 678
  • aricurto@gmail.com
  • Rovinj
  • magistra kineziologije
  • 20 godina